Viscera Instytut / Zespół / Wioleta Rosa

Wioleta Rosa

osteopatka, fizjoterapeutka

Jestem osteopatką, fizjoterpeutką i absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii z wyróżnieniem. Ukończyłam czteroletni cykl szkoleniowy z medycyny osteopatycznej w Akademii Osteopatii w Krakowie. Aktualnie kontynuuje pracę naukową w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM.

Współprowadzę badania kliniczne z zakresu rehabilitacji neurologicznej, pulmonologicznej i uroginekologicznej w Zakładzie Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych UJ i uczestniczę w krajowych oraz zagranicznych konferencjach naukowych. Jestem współautorką publikacji naukowych. Prowadzę zajęcia kliniczne w ramach studiów magisterskich z fizjoterapii na UJ.

Od czasu, kiedy na mojej drodze pojawiała się osteopatia, stała się ona dla mnie rusztowaniem dla całościowego podejścia do pacjenta, respektując fakt, że istnieje nierozerwalny związek pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem. Praktyka osteopatyczna w odniesieniu do anatomii, fizjologii i biomechaniki ciała człowieka, daje możliwość wspomagania pacjenta na każdym etapie jego leczenia, a tym samym pozwala na współpracę w interdyscyplinarnym zespole, zapewniając kompleksowość procesu terapeutycznego.

W centrum moich zainteresowań klinicznych są czynnościowe zaburzenia układu pokarmowego, dysfunkcje skroniowo-żuchwowe, endometrioza oraz niepłodność. W swojej praktyce gabinetowej, poświęcam dużo czasu na dokładny wywiad i diagnostykę różnicową. Specjalizuje się w osteopatii wisceralnej, uroginekologicznej i rehabilitacji stomatologicznej, a swój warsztat terapeutyczny nieustannie poszerzam w ramach specjalistycznych szkoleń.

W 2021 roku, nawiązałam współpracę z dietetyczką kliniczną Justyną Pampuch, czego owocem było założenie gabinetu Viscera Instytut w samym centrum Krakowa. Od tego czasu, nieustannie angażuję się w rozwój tego miejsca i opiekę nad pacjentami. W 2023 zostałyśmy współautorkami książki pt.: ”Żywienie, diagnostyka i leczenie SIBO” pod red. Hanny Szpunar.

W 2021 roku, nawiązałam współpracę z dietetyczką kliniczną Justyną Pampuch, czego owocem było założenie gabinetu Viscera Instytut w samym centrum Krakowa. Od tego czasu, nieustannie angażuję się w rozwój tego miejsca i opiekę nad pacjentami. W 2023 zostałyśmy współautorkami książki pt.: ”Żywienie, diagnostyka i leczenie SIBO” pod red. Hanny Szpunar.

Czym się zajmuję?

Umówienie wizyty:

Znany lekarz:

Wioleta Rosa - ZnanyLekarz.pl

Rejestracja
Viscera Instytut

Zobacz opinie moich pacjentów