Polityka cookies strony internetowej

www.viscerainstytut.pl

Obowiązuje: od 25 września 2023 r.

§1
Tożsamość Współadministratorów danych

 1. Współadministratororami danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.viscerainstytut.pl są:

1) Justyna Pampuch, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AJ INTERNATIONAL JUSTYNA PAMPUCH, ul. Krańcowa 12, 30-223 Kraków, NIP: 9542255540; REGON: 277803342, e-mail: justyna@viscerainstytut.pl; tel. 606376663,

oraz

2) Wioleta Rosa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REHACURE Wioleta Rosa, ul. Topolowa 91, 32-088 Owczary; NIP: 5130259288, REGON: 382723314; e-mail: wioleta@viscerainstytut.pl; tel. 728 973 963,

działające wspólnie pod marką „Viscera Instytut”, ul. Na Gródku 2/8, 31-028 Kraków.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz współadministrowania danymi zostały udostępnione w Polityce Prywatności RODO pod adresem: www.viscerainstytut.pl/polityka-prywatnosci
 2. Strona używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników Serwisu, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

§2
Stosowane definicje

 1. Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.
 2. Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta ze Strony, tj. przegląda strony i podstrony Serwisu, kontaktuje się z nim poprzez dane teleadresowe dostępne na stronie internetowej.
 3. Serwis/Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.viscerainstytut.pl, za pomocą której Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu, skontaktować się z Współadministratorami danych osobowych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie, umówić na wizytę za pomocą formularza kontaktowego lub udostępnionego kalendarza wizyt.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3
Cele cookies

 1. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
 2. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.
 3. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi podczas kontaktu ze Współadministratorami danych lub korzystania z usług poszczególnych Współadministratorów.
 4. Strona/Serwis/Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb – cookies funkcjonalne),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) marketingowych i/lub remarketingowych, w tym kierowania dedykowanych treści, w szczególności do Użytkowników, którzy odwiedzili stronę internetową lub Fanpage Współadministratorów danych osobowych na portalu społecznościowym, np. Facebook, Instagram, etc.

 1. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu i Sklepu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowano na stronie:

a) Google Analytics – narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach (kraj/miasto, liczba odwiedzin, przeglądane strony, czas odwiedzin, etc.). Główny plik cookie używany przez Google Analytics, „_ga”, umożliwia usłudze rozróżnianie poszczególnych Użytkowników i działa przez 2 lata. Każdy plik „_ga” jest unikalny dla konkretnej usługi, więc nie można go użyć do śledzenia użytkownika lub przeglądarki w innych, niepowiązanych witrynach. Ustawienia prywatności w usługach Google mogą zostać zmienione przez Użytkownika, więcej informacji na: https://policies.google.com/privacy W celu stałego zablokowania cookies gromadzonych przez Google Analytics, Użytkownik może skorzystać z dodatku do przeglądarki opracowanego i dostarczanego przez Google LLC na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
b) Piksel Facebooka – narzędzie dostarczane przez Meta Platforms, Inc., Menlo Park,California/Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.), które umożliwia pomiar, optymalizację i tworzenie niestandardowych grup odbiorców, pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych treści w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram. W celu kontroli ustawień prywatności w tym serwisie społecznościowym Użytkownik może dokonać w dowolnym momencie zmiany swoich preferencji i ustawień. Więcej informacji na: https://www.facebook.com/privacy/ Piksel Facebooka pozwala na tworzenie niestandardowych grup odbiorców i/lub podobnych grup odbiorców do osób, które wchodziły już w interakcję z Serwisem lub materiałami Współadministratorów danych udostępnionymi na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram, prowadzonych przez Współdministratorów danych, przy czym retencja danych dostarczanych przez piksel Facebooka w szczególności wynosi odpowiednio: witryna internetowa (Serwis) – maksymalnie 180 dni od interakcji z witryną, fanpage na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z kontem, film udostępniony na fanpage’ u Współadministratorów danych na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem, wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Współadministratorów danych na fanpage’u na Facebooku – maksymalnie 365 dni od interakcji z materiałem.
c) Widget Facebooka i/lub Instagram – narzędzie umożliwiające bezpośrednie przejście Użytkownika na Fanpage Współadministratorów danych, w tym prowadzony na stronie portalu społecznościowego Instagram (@ viscera_instytut), prowadzonego na portalu dostarczanym przez Meta Platforms, Inc., Menlo Park,California/Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc.). Po przejściu do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://www.facebook.com/privacy/
d) Widget YouTube – umożliwia przejście Użytkownika do kanału YouTube – prowadzonego przez Współadministratorów danych w tym serwisie. Narzędzie dostarczane przez Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, którego Użytkownicy podlegają dodatkowo zasadom ochrony prywatności, opisanym w tym serwisie, w szczególności na stronie: https://policies.google.com/privacy

 1. W związku z korzystaniem przez Współadministratorów z narzędzi do rezerwacji i umawiania wizyty online pod nazwą „Znany lekarz” na stronie zainstalowano cookies zbierane przez ZnanyLekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-217) przy ul. Kolejowej 5/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347997, NIP 7010224868, REGON 142276657. W tym celu na stronie dostępny jest też widget „Znany lekarz” – narzędzie dostarczane przez ZnanyLekarz Sp. z o.o., które umożliwia przejście Użytkownika bezpośrednio na wizytówkę  specjalisty na stronie tego serwisu i opcjonalnie umówienie wizyty (jeśli taka opcja jest dostępna). Po przejściu na stronę znanylekarz.pl Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tego serwisu pod adresem https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc
 2. Przetwarzanie danych zawartych w cookies przez dostawców, których siedziby i/lub serwery są zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) będzie się wiązać z przekazaniem informacji zawartych w cookies poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Przekazanie danych zawartych w cookies, w szczególności adres IP użytkownika odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony przez tzw. „Ramy ochrony danych UE-USA” (EU-US Data Privacy Framework) w stosunku do dostawców wpisanych na listę departamentu handlu USA, jak: Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Meta Platforms, Inc., Menlo Park, California, USA; Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA.

§4
Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

 1. Użytkownik może zaakceptować stosowanie cookies w wyżej wymienionym celu, odrzucić je lub wybrać tylko takie ustawienia, na które wyraża zgodę. Użytkownik może także w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania Serwisu.
 2. Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych). Niektóre pliki cookies mogą być bowiem niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu i wyświetlenia treści na danym rodzaju urządzenia.
 3. W celu zarządzania cookies Użytkownik może skorzystać także z funkcji dostępnych w przeglądarce, z której aktualnie korzysta. Instrukcje zarządzania cookies dostępne są na stronach dostawców przeglądarek internetowych, w szczególności:

a) Google Chrome – instrukcja

b) Mozilla Firefox – instrukcja

c) Apple Safari – instrukcja

d) Microsoft Internet Explorer – instrukcja

§5
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki cookies, w szczególności w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności Użytkowników, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywać po 14 dniach od dnia ich publikacji na stronach Serwisu.