Viscera Instytut / Osteopatia

Oferta

Osteopatia

Osteopatia, inaczej medycyna osteopatyczna, to dziedzina diagnozowania i leczenia, wykorzystująca, badanie manualne, dla której podstawą jest holizm, czyli postrzeganie organizmu ludzkiego jako integralnej całości. Nierozerwalny związek pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, zależność pomiędzy strukturą a funkcją oraz zdolność ciała do samoregulacji, czyli powrotu do homeostazy (utrzymania równowagi) – to główne zasady osteopatii.

Osteopatia to metoda leczenia znana od 1874 roku. Za twórcę osteopatii uznaje się lekarza Andrew Tylora Stilla, który w roku 1892 założył pierwszą szkołę osteopatii American School of Osteopathy. Medycyna osteopatyczna to uznany i popularny sposób leczenia w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Natomiast w Polsce metoda ta z roku na rok jest coraz bardziej znana wśród klinicystów i pacjentów.

Trzy główne filary osteopatii

Kluczowe dla tej dziedziny jest rzetelny wywiad i dokładna diagnostyka. W osteopatii wyróżnia się trzy główne filary takie, jak:

  • osteopatia wisceralna (podejście diagnostyczno-terapeutyczne związane z funkcją narządów wewnętrznych - leczenie schorzeń układu trawiennego, moczowego, płciowego, krążenia i oddechowego),
  • osteopatia parietalna (podejście diagnostyczno-terapeutyczne związane z narządem ruchu, czyli leczenie schorzeń układu mięśniowo-szkieletowy),
  • osteopatia czaszkowo-krzyżowa (podejście diagnostyczno-terapeutyczne związane z ośrodkowym układem nerwowym i strukturami czaszki).

W praktyce, niezależnie od dolegliwości i problemu pacjenta, osteopatia nie ogranicza się do jednego z ww. podejść diagnostyczno-terapeutycznych. W Polsce osteopatą może zostać osoba, posiadająca wykształcenie medyczne (lekarz, fizjoterapeuta lub położna), która ukończyła pięcioletnie studia osteopatyczne. Osteopaci zajmują się manualnym leczeniem dysfunkcji somatycznej, dot. układów: mięśniowo-szkieletowego, nerwowo-mięśniowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego i oddechowego. Z terapii osteopatycznej korzystać mogą pacjenci na dowolnym etapie życia (dzieci, dorośli i osoby starsze) ze względu na bezinwazyjność i bezpieczeństwo wykorzystywanych technik. Szeroki zakres działalności osteopatów, pozwala na współpracowanie z takimi specjalistami, jak: dietetycy, psychoterapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, gastrolodzy, ortopedzi, ortodonci, stomatolodzy, ginekolodzy czy neurolodzy.

 

Światowa Organizacja Zdrowia WHO w 2010 r. zdefiniowała osteopatię w „Benchmarks for Training in Osteopathy” (Standardy kształcenia w zakresie osteopatii):

„Osteopaci wykorzystują zrozumienie związków między strukturą a funkcją w celu zoptymalizowania zdolności organizmu do samoregulacji i samoleczenia. Osteopatia jest holistycznym podejściem do opieki nad pacjentem. Terapia osteopatyczna opiera się na założeniu, że człowiek jest dynamiczną jednostką funkcjonalną, w której wszystkie elementy są ze sobą powiązane i która posiada własne mechanizmy samoregulacji i samoleczenia.”

Najczęstsze problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu osteopatycznego to: zaburzenia układu pokarmowego (ZJD, SIBO/IMO, refluks przełykowy, problem z wypróżnieniem, ból brzucha, wzdęcia) , bóle i zawroty głowy, szumy uszne, dysfunkcja stawu skroniowo-żuchwowego, zaburzenia nerwów czaszkowych, bolesne miesiączki, dyspaurenia, endometrioza, rozejście kresy białej, nietrzymanie moczu, dolegliwości bólowe podczas ciąży, dolegliwości bólowe związane z układem mięśniowo-szkieletowym. Z osteopatą warto też skonsultować się w celu wsparcia procesu przygotowawczego do porodu lub procedury in-vitro, przed i w trakcie leczenia ortodontycznego, a także przed i po zabiegu operacyjnym.

Głównym celem osteopatii jest znalezienie pierwotnej przyczyny dolegliwości i wsparcie pacjenta w powrocie do zdrowia. Warto też zaznaczyć, że osteopatia wpisuje się w nurt medycyny regulacyjnej i wykorzystywana jest w szeroko pojętym podejściu profilaktycznym, którego celem jest zapobieganie powstaniu choroby lub danej dysfunkcji.

 

"Osteopata stoi twardo na ziemi, obserwuje prawa i jako inżynier ludzkich ciał wprowadza je w życie w celu przywrócenia zdrowia."

"Każdy może znaleźć chorobę, chodzi o to, aby znaleźć zdrowie w człowieku."

A.T. Still

Jeśli zastanawiasz się,
czy osteopatia jest właściwą metodą leczenia
w Twoim przypadku – skontaktuj się z Nami:

Pierwsza wizyta – konsultacja

Pierwsza konsultacja osteopatyczna jest wizytą diagnostyczno-terapeutyczną, polegającą na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i badania przedmiotowego właściwego dla zgłaszanych objawów.

Podczas wywiadu omawiane są szczegóły zgłaszanego problemu, historia zdrowotna, aktualna dieta, czy styl życia. Dlatego pomocne może być przygotowanie takich informacji, jak: zdiagnozowane choroby, przyjmowane leki lub suplementy, zabiegi operacyjne, alergie, złamania, poważne wypadki (np. udział w wypadku komunikacyjnym, upadek z wysokości). Należy też przynieść na wizytę dokumentację medyczną (badania obrazowe, wynik testu wodorowo-metanowego, aktualne wyniki badań krwi, wypis ze szpitala). Na podstawie wywiadu i badania, zostaje postawiona diagnoza funkcjonalna, ustalany jest cel terapii osteopatycznej i jej możliwy przebieg.

Pacjent podczas konsultacji może zostać poproszony o wykonanie dodatkowych badań lub konsultację u innego specjalisty. Konsultacja trwa ok. 50 minut.

 

W gabinecie

4 Etapy pierwszej wizyty

Wywiad - rozmowa, podczas której omawiane są szczegóły zgłaszanego problemu, historii zdrowotnej, stylu życia, aktywności fizycznej, aktualnej diety.

Badanie przedmiotowe (manualne) - Badanie jest dedykowane zgłaszanemu problemowi i polega na wykorzystaniu specjalistycznych testów funkcjonalnych, badania neurologicznego, badania ortopedycznego, badania jamy brzusznej, badania osteopatycznego i wykonanie tzw. testów bezpieczeństwa w celu wyeliminowania przeciwwskazań do terapii.

Terapia - jest wypadkową wywiadu i badania, a techniki terapeutyczne są indywidualne dostosowane do zgłaszanego problemu przez pacjenta w celu jego rozwiązania.

Zalecenia i edukacja - zalecenia mogą dot. zarówno wykonania dodatkowych badań lub konsultacji u innego specjalisty, jeśli zaistnieje taka konieczność, jak i modyfikacji czynności dnia codziennego (np. zmiana ergonomii pracy, zwiększenie spontanicznej aktywności fizycznej). Podczas wizyty zostają omówione szczegóły zgłaszanego problemu z perspektywy biomechaniki i fizjologii w celu skutecznego zarządzania dolegliwościami. Podczas wizyty demonstrowane są też techniki autorealsakcyjne, czy ćwiczenia oddechowe, które są szczególnie przydatne w sytuacji zwiększonej ekspozycji na stres.

Liczba terapii jest uzależniona od natężenia i skali problemu pacjenta, z którym się zgłasza do gabinetu. Zwykle częstotliwość terapii udaje się ustalić na drugiej wizycie. Przeważnie na początku, terapia odbywa się, co dwa tygodnie, a później raz w miesiącu – zawsze jednak jest to indywidualna kwestia. Każda kolejna terapia jest modyfikowana ze względu na aktualny stan pacjenta.

Umówienie wizyty:

Wioleta Rosa - ZnanyLekarz.pl

Rejestracja
Viscera Instytut