Viscera Instytut / Oferta / Rehabilitacja Stomatologiczna

Oferta

Rehabilitacja
Stomatologiczna

Rehabilitacja stomatologiczna, obok fizjoterapii uroginekologicznej, jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin fizjoterapii w ostatnich latach, a badania naukowe wykazują, że stanowi ona skuteczną formę leczenia zachowawczego w przypadku zaburzeń skroniowo-żuchwowych.

Rehabilitacja ta stanowi szereg działań z zakresu badania funkcjonalnego i technik terapeutycznych, które koncentrują się głównie w obrębie struktur układu stomatognatycznego, do którego zalicza się: stawy skroniowo-żuchwowe, tkanki jamy ustnej i twarzy (tj. mięśnie, nerwy, naczynia i kości czaszki) oraz ośrodkowy układ nerwowy.

Głównymi zadaniami fizjoterapii stomatologicznej jest działanie przeciwbólowe, wspomaganie procesów gojenia tkanek układu stomatognatycznego oraz reedukacja nerwowo-mięśniowa. Te cele realizowane są za pomocą technik terapeutycznych i ćwiczeń, ukierunkowanych na poprawę krążenia, zmniejszenie stanu zapalnego, normalizację napięcia mięśniowego, przywrócenie prawidłowego zakresu ruchomości w stawach skroniowo-żuchwowych oraz odtwarzanie prawidłowych stereotypów ruchowych.

Dodatkowo, rehabilitacja stomatologiczna jest ważnym etapem przygotowującym do leczenia ortodontycznego, szczególnie u pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi. Do interdyscyplinarnego zespołu, zajmującego się zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi powinni należeć: ortodonta, stomatolog, fizjoterapeuta, osteopata, logopeda, a także psycholog. Współpraca pomiędzy ww. specjalistami pozwala na rzetelne zaprogramowanie i przeprowadzenie procesu leczniczego, a tym samym poprawę jakości życia pacjenta.

Na czym polega rehabilitacja stomatologiczna?

 • wywiad
 • badanie funkcjonalne: analiza posturalna, badanie mięśni układu stomatognatycznego, badanie stawu skroniowo-żuchwowego
 • testy funkcjonalne
 • terapia tkanek układu stomatognatycznego: mięśnie żucia, stawy skroniowo-żuchwowe, układ nerwowy koordynujący ich pracę • ocena i leczenie pozostałych mięśnie szyi i głowy, które uczestniczą w żuciu, połykaniu i fonacji
 • terapia struktur mięśniowo-powięziowych, wpływających na postawę ciała, a pośrednio też na zaburzenia skroniowo-żuchwowe
 • reedukacja nerwowo-mięśniowa: ćwiczenia celowane, ćwiczenia oddechowe, automobilizacja tkanek miękkich

Wskazania do rehabilitacji stomatologicznej:

 • ból lub dyskomfort w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, mózgoczaszki i twarzoczaszki
 • bóle i zawroty głowy
 • ból kręgosłupa szyjnego
 • bruksizm/bruksomania, czyli zaciskanie zębów i (lub) zgrzytanie zębami oraz związane z tym starcie powierzchni zębowych, ubytki klinowe szkliwa
 • stany napięcia i przemęczenia mięśni żucia oraz kręgosłupa szyjnego
 • trzaski/trzeszczenia lub przeskakiwania w stawach skroniowo- żuchwowych
 • ból ucha, zaburzenia słuchu, szumy uszne
 • szczękościsk
 • ból oka, łzawienie w okolicy kąta wewnętrznego oka
 • leczenie ortodontyczne - przygotowanie przed założeniem oraz podczas stosowania aparatu (stałego lub ruchomego), a także szyn zgryzowych - relaksacyjnych, repozycyjnych czy stabilizujących
 • stan po urazie (złamania, zwichnięcia) szczęki, żuchwy czy innych kości twarzoczaszki,
 • stan po leczeniu radioterapeutycznym w obrębie głowy i szyi (włóknienie i utrata elastyczności tkanki powoduje ograniczenie ruchomości żuchwy - szczękościsk)
 • neuralgia nerwu trójdzielnego (V), porażenie nerwu twarzowego (VII) oraz dysfunkcje innych nerwów czaszkowych
 • zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji narządu żucia (np. po udarze mózgu)
 • blizny pooperacyjne po zabiegach w okolicy głowy i szyi
 • ból ucha, zaburzenia słuchu, szumy uszne (po wykluczeniu przyczyny laryngologicznej)
 • stany napięcia emocjonalnego powodujące dysfunkcję narządu żucia

Umówienie wizyty:

Wioleta Rosa - ZnanyLekarz.pl

Rejestracja
Viscera Instytut